Du lịch khởi sắc, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá

Đăng ngày: 31/05/2024 , 14:51 GMT+7

Với sự đóng góp tích cực của ngành du lịch, 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,1%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 45,1%.

Theo báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 5/2024 ước đạt 519,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 9,9%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,0%; may mặc tăng 9,3%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 17,0%; du lịch lữ hành tăng 34,3%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 12,3%),nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,2% (cùng kỳ năm 2023 tăng 9,3%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.998,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,5% tổng mức và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,5%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 13,4%; may mặc tăng 10,3%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 1,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 15,5%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng khá: Quảng Ninh tăng 10,1%; Hải Phòng tăng 9,5%; Cần Thơ tăng 8,4%; Đà Nẵng tăng 8,2%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,8%; Hà Nội tăng 6,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 296,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương tăng khá: Khánh Hòa tăng 26,4%; Quảng Ninh tăng 23,5%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 14,9%; Hà Nội tăng 12,4%; Cần Thơ tăng 11,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,0%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành năm tháng đầu năm 2024 của một số địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước: Đà Nẵng tăng 52,0%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 46,0%; Hà Nội tăng 44,6%; Quảng Ninh tăng 18,0%.

Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 261,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác năm tháng đầu năm 2024 của một số địa phương: Thừa Thiên - Huế tăng 23,5%; Bình Định tăng 17,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,6%; Cần Thơ tăng 8,4%; Hà Nội tăng 7,8%; Đà Nẵng giảm 19,1%; Quảng Ninh giảm 12,7%; Lạng Sơn giảm 6,6%.

PV.

Đăng ngày: 31/05/2024 , 14:51 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác