Tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện, phụ tùng ô tô trong tháng 01/2024

Đăng ngày: 10/03/2024 , 11:09 GMT+7

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2024 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 9,1% (tương ứng giảm 695 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 6.955 chiếc, tương ứng đạt hơn 145 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 7.650 chiếc với trị giá đạt 175 triệu USD.

Trong tháng 01/2024, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Inđônêxia với 2.647 chiếc, từ Trung Quốc với 1.987 chiếc và từ Thái Lan với 1.858 chiếc. Tổng số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này là 6.492 chiếc, chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 01/2024, có 5.587 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 93,4 triệu USD, chiếm tới 80,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 16,4% (tương đương giảm 1.093 chiếc) so với tháng trước. Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 4.351 chiếc và thành phố Hải Phòng với 1.086 chiếc.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 01/2024 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 2.647 chiếc; từ Thái Lan với 1.717 chiếc, từ Trung Quốc với 962 chiếc.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 01/2024, có 204 chiếc xe loại này có xuất xứ Liên bang Nga (109 chiếc) và Trung Quốc (95 chiếc) được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 01/2024 là 377 chiếc, với trị giá đạt 17,6 triệu USD; tăng 11,5% về lượng và giảm 27,3% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 260 chiếc xe có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tỷ trọng 69% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 61 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc; có 49 chiếc xuất xứ từ Thái Lan và có 5 chiếc xuất xứ từ Nhật Bản.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 01/2024 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Lạng Sơn với 204 chiếc; thành phố Hồ Chí Minh với 86 chiếc và Hải Phòng với 34 chiếc.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 01/2024, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 787 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 31,5 triệu USD. Trong đó, có tới 670 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tỷ trọng tới 85% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Số xe này chủ yếu được làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn với 587 chiếc và chiếm 75% tổng lượng xe loại này nhập về Việt Nam.

So với cùng kỳ năm trước, lượng chiếc ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 01/2024 giảm tới 51,8% (tương ứng giảm 7.467 chiếc); trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống giảm 57,4% (tương ứng giảm 7.538 chiếc) và ô tô vận tải giảm 62,3% (tương ứng giảm 622 chiếc).

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 01/2024 có 340 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 371 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này đã giảm 8,4% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Trung Quốc với 92,1 triệu USD, từ Hàn Quốc với 75 triệu USD, từ Thái Lan với 55 triệu USD, từ Nhật Bản với 43 triệu USD, từ Ấn Độ với 24,5 triệu USD và từ Inđônêxia với 16,2 triệu USD. Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 6 thị trường, nước xuất xứ này đạt 305 triệu USD, chiếm tỷ trọng 90% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

So với cùng kỳ năm trước, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 01/2024 đã tăng 11,1%, tương ứng tăng 34,1 triệu USD.

PV.

 

Đăng ngày: 10/03/2024 , 11:09 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác