PVFCCo tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng cả về tiêu thụ và mở rộng thị trường

Đăng ngày: 09/07/2024 , 11:19 GMT+7

Mặc dù thị trường phân bón ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, nhưng với sự cố gắng không ngừng, quản trị tốt và uy tín thương hiệu sản phẩm chất lượng, đã giúp cho PVFCCo tiếp tục khẳng định sự phát triển vững vàng. Cụ thể,  6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng tiêu thụ kinh doanh phân bón và hóa chất của PVFCCo đều vượt kế hoạch và tăng trưởng từ 5% - 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặt hàng ure xuất khẩu của PVFCCo được khách hàng quốc tế đánh giá rất cao do đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc thù, khắt khe

Được biết, tổng sản lượng kinh doanh phân bón 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 694,4 ngàn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 106% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm; tổng sản lượng kinh doanh hóa chất ước đạt 63,6 ngàn tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 108% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Chia sẻ về hiệu qủa kể trên, đại diện Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) cho biết, có được sự tăng trưởng tốt trong tiêu thụ như trên là do PVFCCo duy trì nhịp sản xuất an toàn, ổn định cũng như liên tục mở rộng thành công các sản phẩm, thị trường mới.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, PVFCCo sản xuất khoảng 553 ngàn tấn phân bón và hóa chất, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, PVFCCo đã tích cực phát triển thêm các dòng sản phẩm NPK mới, tiêu biểu là dòng NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE chuyên dùng cho mía đường, cây ăn trái, giúp cho lượng tiêu thụ NPK Phú Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt trên 80 ngàn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023, mặc dù trong điều kiện thị trường năm nay có nhiều thách thức hơn như khô hạn, xâm nhập mặn kéo dài, làm chậm mùa vụ và sức tiêu thụ phân bón.

PVFCCo đã tích cực phát triển thêm các dòng sản phẩm NPK mới, tiêu biểu là dòng NPK Phú Mỹ 20-10-10+TE

Về thị trường xuất khẩu PVFCCo cũng đạt tăng trưởng ấn tượng, với sản lượng xuất khẩu urê đạt gần 100 ngàn tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, giá xuất khẩu ure bình quân của PVFCCo cũng tăng hơn 8% so với năm 2023. Đặc biệt, mặt hàng ure xuất khẩu của PVFCCo được khách hàng quốc tế đánh giá rất cao do đáp ứng được các tiêu chuẩn đặc thù, khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, và linh hoạt đáp ứng thời gian giao hàng.

Dự tính, trong 6 tháng cuối năm, PVFCCo sẽ cung ứng khoảng trên 650 ngàn tấn phân bón và hóa chất các loại, tiếp tục phát triển thêm các dòng sản phẩm mới và các thị trường quốc tế nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch cả năm 2024.

PVFCCo đạt tăng trưởng ấn tượng trong xuất khẩu, với sản lượng xuất khẩu urê đạt gần 100 ngàn tấn, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023

Một số chỉ tiêu kế hoạch chính trong năm 2024 của PVFCCo

STT

Nội dung

ĐVT

KH 2024

1

Sản lượng sản xuất phân bón

nghìn tấn

      997,1

2

Sản lượng sản xuất hóa chất                          

nghìn tấn

        78

3

Sản lượng tiêu thụ phân bón            

              nghìn tấn                   

    1.278,1

4

Sản lượng tiêu thụ hóa chất

nghìn tấn

      119,28

5

Tổng doanh thu

tỷ đồng

  12.755

6

Lợi nhuận trước thuế

tỷ đồng

660

Kim Tuyến

Đăng ngày: 09/07/2024 , 11:19 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác