Thị trấn Tân An: Nhiều nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới

Đăng ngày: 07/07/2024 , 10:01 GMT+7

Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cả hệ thống chính trị và nhân dân thị trấn Tân An bước vào giai đoạn kiến thiết và xây dựng với khí thế mới, tinh thần mới, nhất quán  các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã đề ra. Nhiều năm qua, thị trấn Tân An đã khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế và trở thành thị trấn động lực trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Kinh tế tăng trưởng mạnh

 

Là một trong những thị trấn mới thành lập của tỉnh Bắc Giang trên cơ sở sát nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Tân Dân và xã Tân An. Sau thời gian ngắn sáp nhập, thị trấn Tân An đã nhanh chóng ổn định  chính trị và phát triển kinh tế với nhiều điểm sáng.

Năm 2023, kinh tế thị trấn Tân An đã ghi nhiều dấu ấn với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản tăng 3,5-4%; công nghiệp – TTCN – Xây dựng tăng 16%; Thương mại – Dịch vụ tăng 14-15%. Cơ cấu giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản chiếm 4%; công nghiệp – TTCN – Xây dựng chiếm 70%; Thương mại – Dịch vụ tăng 26%. Thu nhập bình quân hơn 68 triệu đồng/người. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%.

Cây dưa hấu trồng tại thị trấn Tân An mang lại hiệu quả kinh tế cao

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tiếp tục được tập trung chỉ đạo chặt chẽ với tổng diện tích gieo trồng cả năm là 1.154,123 ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 5.298,4 tấn. Chương trình đột phá đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIV được tiếp tục triển khai, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến theo hướng chú trọng hiệu quả, từng bước nâng giá trị sản phẩm. Nhiều cây trồng đã ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, cải tiến kỹ thuật cho năng suất, thu nhập cao.

Thị trấn Tân An thu hút nhiều doanh nghiệp tạo việc làm ổn định, thu nhập cao cho người dân địa phương

Lĩnh vực thương mại – dịch vụ phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Tân An cũng đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng hạ tầng đồng bộ các khu dân cư và một số tuyến đường quan trọng; ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực; đồng thời quan tâm thu hút các dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm và nguồn thu ổn định cho nhân dân.

 

An sinh xã hội được đảm bảo

 

Xác định phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững. Do vậy, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, thị trấn Tân An đặc biệt quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa - xã hội, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, tết được tổ chức với hình thức phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho người dân.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng nâng cao. Cùng với đó, các chính sách về y tế và an sinh xã hội được thực hiện tốt. Chế độ chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn, nhất là gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ. 
 

Phấn đấu vì một vùng quê thịnh vượng, văn minh

 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tạo đà bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, thị trấn Tân An đã đặt ra các chỉ tiêu và nhóm giải pháp để tập trung thực hiện, trong đó tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát huy các loại cây trồng, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, có thị trường tiêu thụ; Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân; Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và an toàn sinh học. Địa phương cũng sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, trọng tâm là giao thông - thủy lợi; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương...

Thời gian tới, toàn bộ huyện Yên Dũng sẽ sáp nhập vào thành phố Bắc Giang

 

Thời điểm này, chính quyền và nhân dân thị trấn Tân An đang khẩn trương, sẵn sàng “khớp nối” các điều kiện cùng huyện Yên Dũng sáp nhập vào thành phố Bắc Giang theo chủ trương sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đề ra.

Tin rằng, với sự “chung lưng đấu cật” của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương, Tân An sẽ là một bức tranh tươi sáng được vẽ lên bằng những mảng màu kinh tế xã hội rực rỡ, cùng huyện Yên Dũng tự tin sáp nhập vào thành phố Bắc Giang./.

                                                                                               Tuấn Thành

Đăng ngày: 07/07/2024 , 10:01 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác