Ma-rốc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu

Đăng ngày: 05/06/2023 , 09:29 GMT+7

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông tin về việc Ma-rốc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ đối với thép cán nóng nhập khẩu.

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Ma-rốc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép cản nóng nhập khẩu (hot-rolled sheets) được phân loại theo mã HS 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52, 72.26.20.00.59, 72.26.91 và 72.26.99.80.00.

Tại kết luận rà soát, Ma-rốc quyết định tiếp tục áp dụng thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép cản nóng nhập khẩu kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2023 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026. Mức thuế là 23%, giảm 1% mỗi năm tiếp theo.

Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ do là nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể.

Trước đó, Ma-rốc quyết định áp dụng thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023.

Tải các tài liệu liên quan tại đây.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Bùi Anh Dũng. Email: dungban@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

PV.

 

Đăng ngày: 05/06/2023 , 09:29 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác