VASI thành lập Ban điều phối dự án hỗ trợ các hội viên phát huy năng lực sản xuất

Đăng ngày: 02/03/2022 , 11:46 GMT+7

Nhằm tăng cường liên kết, kết nối, chia sẻ giữa các Hội viên, tận dụng các cơ hội từ các đơn hàng mà VASI tiếp nhận được và phát huy sức mạnh tập thể, hỗ trợ các hội viên phát huy năng lực sản xuất, chiều ngày 01/03/2022, VASI đã tổ chức cuộc họp với một số Hội viên và đối tác nhằm xây dựng các nhóm điều phối, phối hợp sản xuất.

Cuộc họp được thực hiện trực tuyến 

Sau buổi họp, BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN của VASI và 3 nhóm doanh nghiệp hợp tác đã được thành lập với mục tiêu hỗ trợ, phối hợp sản xuất đáp ứng được các đơn hàng mà hiện nay doanh nghiệp chưa tự đáp ứng được, đảm bảo cơ hội kinh doanh, công bằng về giá cho các Hội viên của VASI. Đồng thời, các hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên gia cũng được cung cấp phù hợp với yêu cầu cho các nhóm.

Dự kiến BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN và các nhóm sẽ họp định kỳ HÀNG TUẦN và triển khai một số dự án thí điểm để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng ra toàn hội viên. Văn phòng VASI sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan trên các trang thông tin chính thống của VASI.

PV.

Đăng ngày: 02/03/2022 , 11:46 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác