Tập đoàn Hòa Phát bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hơn 112 triệu đồng

Đăng ngày: 02/07/2024 , 07:53 GMT+7
Do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Tập đoàn Hòa Phát vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 112,5 triệu đồng.

Ngày 26/6/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (Công ty),địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

TậpđoànHòaPhátbịỦybanChứngkhoánNhànướcphạthơn112triệuđồng (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể phạt tiền 112.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đến thời điểm tháng 5/2024, Công ty có 09 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chỉ có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định). 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 26/6/2024.

​​​​​Giang Đặng

Đăng ngày: 02/07/2024 , 07:53 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác