Hướng dẫn mới về thực hiện phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chuyển đổi sở hữu

Đăng ngày: 20/04/2023 , 23:13 GMT+7

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Hướng dẫn doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu.

Công văn số 2670/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2023 của Văn phòng Chính phủ nêu: Thời gian vừa qua, trong một số vụ việc cụ thể đã phát sinh cách hiểu không thống nhất về một số quy định tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025, như: Quy định tại Điều 5 để xác định việc sắp xếp các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ hoạt động trong ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại và không thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại; quy định tại khoản 3 Điều 4 để xác định nội dung cần trình Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg và các quy định pháp luật hiện hành, để thực hiện thống nhất Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hướng dẫn các bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg trong tháng 4/2023, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

PV.

 

Đăng ngày: 20/04/2023 , 23:13 GMT+7

Tin liên quan